เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
 
CMP-SF01

 • Standalone Fingerprint controller system
 • Memory : 120
 • Fingerprint : หัวอ่าน Optical sensor 120 ID
 • อ่านเร็วน้อยกว่า 2 วิาที
 • Wiegand26/34 : support EM Card&USB
 • มี Alarm ป้องกันงัดเครื่อง
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
CMP-SF01

 • Standalone Fingerprint controller system
 • Memory : 120
 • Fingerprint : หัวอ่าน Optical sensor 120 ID
 • อ่านเร็วน้อยกว่า 2 วิาที
 • Wiegand26/34 : support EM Card&USB
 • มี Alarm ป้องกันงัดเครื่อง
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual