เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
 
Controller System [เครื่องทาบบัตร]

  • CMP-Y83K
  • CMP-Y83DK(W/B),
  • CMP-Y82/CMP-Y82K/CMP-Y82DK
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
Controller System [เครื่องทาบบัตร]

  • CMP-Y83K
  • CMP-Y83DK(W/B),
  • CMP-Y82/CMP-Y82K/CMP-Y82DK
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual