เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
 
A02 Remote Controller

  • Wirless Control 50 Meters
  • รีโมทควบคุม Reader ระยะไกล 
  • สั่งเปิดปิดประตูได้ทันใจ
  • Power 12V DC
  • ใช้คลื่นความถี่ 433MHZ
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
A02 Remote Controller

  • Wirless Control 50 Meters
  • รีโมทควบคุม Reader ระยะไกล 
  • สั่งเปิดปิดประตูได้ทันใจ
  • Power 12V DC
  • ใช้คลื่นความถี่ 433MHZ
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual