เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
 
CMS960-D/CMS960-M [เครื่องทาบบัตร]
 
  • WG 26 BIT
  • ID Reader 125KHz/13.56MHz
  • LED 2 Color
  • 3-10CM
  • 155mm * 76mm * 16mm
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
CMS960-D/CMS960-M [เครื่องทาบบัตร]
 
  • WG 26 BIT
  • ID Reader 125KHz/13.56MHz
  • LED 2 Color
  • 3-10CM
  • 155mm * 76mm * 16mm
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual