เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
 
CMS808-D/CMS808-M [เครื่องทาบบัตร]

  • ID Reader 125KHz/13.56MHz
  • WG 26 BIT
  • LED 2 Color
  • 3-10CM
  • 85*47*17
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual
เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
CMS808-D/CMS808-M [เครื่องทาบบัตร]

  • ID Reader 125KHz/13.56MHz
  • WG 26 BIT
  • LED 2 Color
  • 3-10CM
  • 85*47*17
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual