ARM CORPORATIONTHE EXPERT OF SMART HOME SYSTEM
ผู้เชี่ยวชาญระบบอาคารอัจฉริยะ
Customer Service
086 322 8675

เกี่ยวกับบริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัดแนะนำบริษัท
       บริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ARM Corporation Co., Ltd.) ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ติดตั้งและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติสำหรับอาคาร สำนักงาน ที่พักอาศัย ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต อำนวยความสะดวกสบาย อีกทั้งยังช่วยดูแลชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยภายในอาคารต่างๆ
      ซึ่งเทคโนโลยีอัตโนมัตินั้นเดิมทีจะจำกัดอยู่เพียงห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล หรือโรงแรมเท่านั้นเนื่องจากมีราคาที่สูงและมีความซับซ้อน แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านนี้มีราคาลดลงเป็นอย่างมากจึงเข้าสู่ในชีวิตประจำวันเรา ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างประตูอัตโนมัติของร้านสะดวกซื้อ และปัจจุบันในอาคารต่างๆ ก็ได้นำเทคโนโลยีนี้เข้าไปไว้ในอาคาร สำนักงาน และบ้าน เราจึงมักได้ยินคำว่า Smart Home หรือ Smart Office นั้นก็คือคำเรียกของบ้านหรือสำนักงานที่มีระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับชีวิต
      ทีมงานของเรานั้นประกอบด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย วิศวกร อีกช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติ พร้อมให้คำปรึกษาในด้านนี้ อีกทั้งมีทีมเซลล์พนักงานขายที่มีจิตใจรักในการบริการและดูแลลูกค้า
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
วิสัยทัศน์ มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการระบบอาคารอัจฉริยะชั้นนำของประเทศ
สโลแกน ใส่ใจคุณภาพ และ การบริการ
รูปแบบธุรกิจ ออกแบบ ติดตั้งและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติสำหรับอาคาร สำนักงาน ที่พักอาศัย ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
ผลิตภัณฑ์ 1. ประตูอัตโนมัติ
2. ประตูรั้วรีโมท
3. ระบบเข้าออกประตู
4. กระจกอลูมิเนียม
5. ตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะ
6. กล้องวงจรปิด
จำหน่ายให้กับ องค์กรรัฐ องค์กรธุรกิจเอกชน และบุคคลทั่วไป
พันธกิจ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ ความแตกต่าง สร้างตราสินค้าให้เป็นที่เชื่อมั่น
พัฒนาช่องทางจำหน่าย ให้มีประสิทธิภาพ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
พัฒนากระบวนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาบุคลากร ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและทำงานเป็นทีม
พัฒนาองค์กร ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
OUR PRODUCTS
ประตูอัตโนมัติ
▪ บานเลื่อน STANLEY
▪ บานเลื่อน ARM150
▪ บานเลื่อน ARM200
▪ บานเลื่อน ARM250
▪ บานเลื่อนกึ่งอัตโนมัติ ARM-SE
▪ บานสวิง ARM100
▪ บานซ้อน ARM-TE2 & ARM-TE4
▪ อุปกรณ์เสริม (Accessories)
ประตูรั้วอัตโนมัติ
▪ GENIUS Falcon M14 & M20
▪ LIFE Sliding Gate Motor
ล็อกเกอร์อัจฉริยะ
▪ ZKTeco EC10 & EX16
Access Control (HIP Brand)
▪ เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
▪ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
▪ เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
Access Control (ZKTeco Brand)
▪ เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
▪ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
▪ เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
ระบบล็อคอัจฉริยะ
▪ ZKTeco : Card Lock
▪ ZKTeco : Fingerprint Lock
▪ ZKTeco : Face Lock
▪ ZKTeco : Wireless Lock
▪ ZKTeco : Hotel Lock
▪ ZKTeco : Accessory
กล้องวงจรปิด (CCTV)
▪ HIP CCTV
ABOUT COMPANY
▪ เกี่ยวกับบริษัท
▪ ติดต่อบริษัท
▪ ตัวอย่างงานติดตั้ง
▪ ความรู้เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ
▪ Sitemap
FOR DEALER
▪ สมัครตัวแทนจำหน่าย
▪ เข้าสู่ระบบ
FOR OFFICER
▪ Back Office
▪ E-mail Service
ARM CORPORATION
บริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
สำนักงาน02-003-9497
ฝ่ายขาย 086-322-8675
ฝ่ายเซอร์วิส096-678-1319
ฝ่ายเทคนิค095-176-5334
สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 บริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เกี่ยวกับบริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัดแนะนำบริษัท
       บริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ARM Corporation Co., Ltd.) ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ติดตั้งและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติสำหรับอาคาร สำนักงาน ที่พักอาศัย ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต อำนวยความสะดวกสบาย อีกทั้งยังช่วยดูแลชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยภายในอาคารต่างๆ
      ซึ่งเทคโนโลยีอัตโนมัตินั้นเดิมทีจะจำกัดอยู่เพียงห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล หรือโรงแรมเท่านั้นเนื่องจากมีราคาที่สูงและมีความซับซ้อน แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านนี้มีราคาลดลงเป็นอย่างมากจึงเข้าสู่ในชีวิตประจำวันเรา ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างประตูอัตโนมัติของร้านสะดวกซื้อ และปัจจุบันในอาคารต่างๆ ก็ได้นำเทคโนโลยีนี้เข้าไปไว้ในอาคาร สำนักงาน และบ้าน เราจึงมักได้ยินคำว่า Smart Home หรือ Smart Office นั้นก็คือคำเรียกของบ้านหรือสำนักงานที่มีระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับชีวิต
      ทีมงานของเรานั้นประกอบด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย วิศวกร อีกช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติ พร้อมให้คำปรึกษาในด้านนี้ อีกทั้งมีทีมเซลล์พนักงานขายที่มีจิตใจรักในการบริการและดูแลลูกค้า
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
วิสัยทัศน์ มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการระบบอาคารอัจฉริยะชั้นนำของประเทศ
สโลแกน ใส่ใจคุณภาพ และ การบริการ
รูปแบบธุรกิจ ออกแบบ ติดตั้งและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติสำหรับอาคาร สำนักงาน ที่พักอาศัย ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
ผลิตภัณฑ์ 1. ประตูอัตโนมัติ
2. ประตูรั้วรีโมท
3. ระบบเข้าออกประตู
4. กระจกอลูมิเนียม
5. ตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะ
6. กล้องวงจรปิด
จำหน่ายให้กับ องค์กรรัฐ องค์กรธุรกิจเอกชน และบุคคลทั่วไป
พันธกิจ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ ความแตกต่าง สร้างตราสินค้าให้เป็นที่เชื่อมั่น
พัฒนาช่องทางจำหน่าย ให้มีประสิทธิภาพ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
พัฒนากระบวนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาบุคลากร ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและทำงานเป็นทีม
พัฒนาองค์กร ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคมสงวนลิขสิทธิ์ © 2024
บริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด