ARM CORPORATIONTHE EXPERT OF SMART HOME SYSTEM
ผู้เชี่ยวชาญระบบอาคารอัจฉริยะ
Customer Service
086 322 8675
ขอใบเสนอราคา
ชื่อนามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
ข้อมูลติดต่อ
สถานที่ติดต่อบริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เบอร์มือถือ086-322-8675 (คุณนิชา)
เบอร์โทรศัพท์02-003-9497
อีเมลติดต่อsales@arm.co.th
Line ID.@armcorp

ระบบเข้าออกประตู ACCESS CONTROL

แนะนำสินค้าและบริการ

ระบบ Access Control ZKTeco

รับติดตั้งระบบ Access Control ควบคุมการเข้าออกประตู สำหรับอาคาร ร้านค้า สำนักงาน ที่พักอาศัย ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต อำนวยความสะดวกสบาย อีกทั้งยังช่วยดูแลชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยภายในอาคารต่างๆ

แนะนำระบบ Access Control
          จะดีหรือไม่หากว่าเราสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าออกประตูให้เฉพาะกับบุคคลที่เราต้องการให้เข้าออกเท่านั้น ไม่เพียงเฉพาะในออฟฟิศ สำนักงานเท่านั้นที่มีความจำเป็น แม้ในอาคารบ้านเรือนก็มีความจำเป็น เพราะคุณอาจจะเผอเรอลืมล๊อคประตูก็เป็นได้ อันอาจจะนำมาซึ่งความไม่ปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัว ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ระบบ access control เข้ามาช่วยเหลือ
          ระบบ access control คือระบบในการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าและออกโดยแสดงส่วนประกอบของระบบดังรูป


ภาพแสดงส่วนประกอบของระบบ access control


1.  ชุดล๊อคประตู
 
ในระบบ access control นั้นเป็นการกำหนดสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงจะมิสิทธิ์ผ่านเข้าไปได้ ดังนั้นในสถานะปกติของประตูจึงต้องอยู่ในสถานะประตูถูกล๊อค ซึ่งในการล๊อคนั้นมีสิ่งที่ต้องพิจารณาหลายอย่าง ดังนี้

1.1 ลักษณะของประตูเป็นแบบไหน
หากเป็นลักษณะประตูไม้ ประตูกรอบอลูมิเนียม หรือประตู PVC ทั่วไปก็สามารถใช้ชุดยึดแม่เหล็กแบบ ZL(ASL-320ZL) หรือถ้าประตูเป็นกระจกบานเปลือยก็จะต้องใช้ตัวยึดแบบคลอบกระจกที่เป็นแบบตัว U(ASL-320U) เพื่อยึดแม่เหล็กกับประตูและวงกบ
 
   
ASL-320ZL
Electro-magnetic Lock Bearer(ZL Type)
ASL-320U
Electro-magnetic Lock Bearer(U Type)

1.2 อุปกรณ์ล๊อค
ก็มีหลายแบบว่าจะใช้ล๊อคแม่เหล็กหรือใช้กลอนไฟฟ้า โดยล๊อคแม่เหล็กก็จะใช้หลักการสร้างสนามแม่เหล็กเพื่อดูดกันในการล๊อค สำหรับประตูทั่วไปก็ใช้ รุ่น ASL-3202A เพราะมีแรงดูดได้ถึง 280 กก.(หมายถึงอาจต้องใช้ข้าวสาร 100 กก. 3 กระสอบมาแขวนจึงจะสามารถเอาชนะอำนาจแม่เหล็กได้) แต่ถ้าต้องการแรงดูดที่มากกว่านี้ ก็สามารถใช้รุ่น ASL-3204A ซึ่งสามารถมีแรงดูดได้ถึง 500 กก. ส่วนกลอนไฟฟ้า(ASL-3301) ก็จะมีเดือยล๊อคเมื่อมีสัญญาณไฟฟ้า คล้าย ๆ กับการล๊อคประตูทั่วไป
 
   
ASL-3202A
One-door Electro-magnetic Lock (280)
ASL-3204A
One-door Electro-magnetic Lock (500)

ASL-3301
Electric Bolt

1.3 จำนวนตัวล๊อค
ในกรณีประตูบานเดี่ยว แน่นอนว่าต้องใช้ตัวล๊อคแค่ชุดเดียว แต่ในกรณีบานคู่ก็ควรใช้ตัวล๊อค 2 ชุดเพื่อความแข็งแรง โดยการล๊อค 2 ชุดนั้นอาจจะใช้ ล๊อคแม่เหล็ก ASL-3202A จำนวน 2 ตัว(1 บานประตู ต่อตัวล๊อค 1 ชุด) หรืออาจจะใช้ล๊อคแม่เหล็กคู่ ASL-3202B ก็ได้ ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้กับการล๊อคของประตูบานคู่โดยเฉพาะ

ASL-3202B
Two-door Electro-magnetic Lock (280x2)


2. เครื่องสแกน
โดยทั่วไปเครื่องสแกนที่มีในท้องตลาดจะมีปุ่มกดตัวเลขมาให้ นั่นคือมีฟังก์ชั่นของการป้อนรหัสมาให้เป็นพื้นฐาน โดยสามารถกดรหัสเพื่อสั่งปลดล๊อคประตูได้ แต่โดยทั่วไปการกดรหัสเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เพราะหากมีใครแอบดูหรือแอบจำรหัสของเราก็จะสามารถเปิดประตูได้ ดังนั้นอาจจะต้องมีอุปกรณ์อื่นเพื่อเพิ่มระดับของความปลอดภัย นั่นคือ

2.1 เครื่องทาบบัตร
จะเป็นสินค้าในหมวดของ Anson คือ สามารถใช้การกดรหัสเพียงอย่างเดียวหรืออาจะใช้คู่กับการทาบบัตรในการปลดล๊อคเพื่อเปิดประตูได้ โดยเครื่องทาบบัตรก็มี 2 แบบ คือแบบที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ หรือเรียกว่าแบบ stand alone(ASI-8910 และ ASI-312E/W) ซึ่งจะมีหน้าที่เพียงปลดล๊อคแม่เหล็กเพื่อเปิดประตูเท่านั้น แต่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลการเข้ามาของพนักงานได้ ดังนั้นหากเราต้องการเพียงแค่การเปิดประตูเท่านั้นก็สามารถเลือกสินค้าตัวนี้ เพราะมีราคาที่ไม่แพง ส่วนเครื่องที่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้นั้นก็จะสามารถบันทึกข้อมูลการสแกนของพนักงานได้

2.2 เครื่องทาบบัตร + เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ในบางครั้งบัตรของเราอาจถูกหยิบยืมไปใช้หรือตกไปอยู่ในมือของคนอื่น เค้าก็จะเปิดประตูได้อีกเช่นกัน ดังนั้นสแกนนิ้วมือจึงเพิ่มเข้ามาเพื่อแก้ปัญหานี้ โดยจะเป็นสินค้าในหมวดของ HIP คือตัวเครื่องจะมีโหมดในการกำหนดการปลดล๊อคแม่เหล็กได้ถึง 7 รูปแบบ(กำหนดได้ที่ตัวเครื่องแสกน) นั่นคือ
- ใช้รหัสอย่างเดียว
- ใช้ทาบบัตรอย่างเดียว
- ใช้สแกนนิ้วมืออย่างเดียว
- ใช้รหัสและทาบบัตร ร่วมกัน
- ใช้รหัสและสแกนนิ้วมือ ร่วมกัน
- ใช้ทาบบัตรและสแกนนิ้วมือ ร่วมกัน
- ใช้ทั้งการกดรหัสร่วมกับทาบบัตรและสแกนนิ้วมือ

Anson HIP

3. การใช้ Flash Drive เพื่อบันทึกข้อมูล
โดยฟังก์ชันนี้จะมีในเครื่องของ HIP เพราะ HIP จะมีพอร์ต usb และพอร์ต TCP/IP มาให้ด้วย แต่ในขณะที่ของ Anson จะไม่มีพอร์ต usb มาให้ จะมีเฉพาะพอร์ต RS485 และ TCP/IP ให้มา ซึ่งจะทำให้เครื่องของ HIP มีความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาคือการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในลักษณะของ off-line นั่นคือ เราสามารถ download log file บันทึกการเข้าออกของพนักงานลงใน flash drive ได้แล้วสามาถนำ log file นั้นมาลง computer เพื่อบันทึกเวลาการเข้าออกของพนักงานได้

4. การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในลักษณะ on-line
คือเพื่อมีการเข้าออกของพนักงานก็จะสามารถแสดงการเข้าออก ณ เวลาปัจจุบันที่เวลาจริง(real time) โดยสามารถเชื่อมต่อได้ทางพอร์ต RS485(ต้องมีอุปกรณ์แปลงจาก RS485 เป็น RS232) หรือ TCP/IP

5. โปรแกรม
ในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์จะต้องอาศัยโปรแกรมเพื่อทำการกำหนดค่าต่าง ๆ และบันทึกข้อมูลการเข้าออกของพนักงาน โดยโปรแกรมจะสามารถบันทึกเวลาการเข้า ออก กำหนดกะการทำงาน กำหนดช่วงเวลาโอที แสดงรายงานของพนักงาน เป็นต้น

6. สวิตซ์กดออก
ในการเข้าประตู เมื่อเข้ามาด้วยเครื่องแสกนก็จะมีการบันทึกข้อมูลการเข้ามา ส่วนในการออกไปก็สามารถออกไปได้ 2 รูปแบบคือ

6.1 ออกไปด้วยการกดปุ่มออก
นั่นคือการกดสวิตซ์เพื่อปลดล๊อคแม่เหล็กแล้วออกไป การออกไปในลักษณะนี้นั้นจะไม่มีการบันทึกข้อมูลในการออก โดยสวิตซ์ที่กดก็มีหลากกลายรูปแบบ เช่นสวิตซ์กดสัมผัส แต่ในบางสถานที่ที่ไม่ต้องการให้มีการสัมผัสเพราะห่วงเรื่องความสะอาดเช่นโรงงานอาหาร โรงงานยา หรือโรงพยาบาล อาจใช้สวิตซ์ที่ไม่มีการสัมผัสที่เรียกว่า no touch switch หรืออาจจะใช้ remote ในการเปิดก็ได้

6.2 ออกไปด้วยการทาบบัตรกับ Reader
วิธีนี้จะสามารถบันทึกเวลาในการออกได้ผ่านตัวอ่านบัตรที่เรียกว่า reader ซึ่งจะมีแบบต่าง ๆ โดยที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องทาบบัตรอีกเครื่องในการบันทึกเวลาเข้าออก ซื้อเพียงเฉพาะ reader เท่านั้น ซึ่ง reader จะเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนด้านหน้าและบันทึกข้อมูลการออกไว้ในเครื่องสแกน


7. ชุดแปลงไฟและแบตเตอรี่
โดยปกติเครื่องทาบบัตรจะใช้กระแสไฟตรง 12 โวลท์ แต่ไฟในบ้านเป็นไฟสลับ 220 โวลท์ ดังนั้นจึงต้องมี อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่เป็นตู้ควบคุมโดยในตู้ควบคุมจะประกอบด้วย

7.1 ชุดแปลงไฟ
จะแปลงไฟบ้านให้ได้ระดับไฟที่เหมาะกับเครื่องสแกน

7.2 แบตเตอรี่
จะช่วยจ่ายไฟให้ระบบ กรณีที่ไฟดับ เพื่อให้ล๊อคแม่เหล็กยังสามารถทำงานและเครื่องสแกนจะยังสามารถเก็บข้อมูลอยู่ได้แม้ไฟจะดับก็ตาม
ASCB-630P
Power Supply 12V-5A
ASCB-630L
Power Supply 12V-5A


ระบบเครื่องทาบบัตรในลิฟท์

ตัวอย่างการติดตั้ง

Tags :
WORKPLACE & OFFICE TOURS (VIRTUAL TOUR)
เข้าชมสินค้าบริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น ผ่าน Virtual Tour
OUR PRODUCTS
ประตูอัตโนมัติ
▪ บานเลื่อน STANLEY
▪ บานเลื่อน ARM150
▪ บานเลื่อน ARM200
▪ บานเลื่อน ARM250
▪ บานเลื่อนกึ่งอัตโนมัติ ARM-SE
▪ บานสวิง ARM100
▪ บานซ้อน ARM-TE2 & ARM-TE4
▪ อุปกรณ์เสริม (Accessories)
ประตูรั้วอัตโนมัติ
▪ GENIUS Falcon M14 & M20
▪ LIFE Sliding Gate Motor
ล็อกเกอร์อัจฉริยะ
▪ ZKTeco EC10 & EX16
Access Control (HIP Brand)
▪ เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
▪ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
▪ เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
Access Control (ZKTeco Brand)
▪ เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
▪ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
▪ เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
ระบบล็อคอัจฉริยะ
▪ ZKTeco : Card Lock
▪ ZKTeco : Fingerprint Lock
▪ ZKTeco : Face Lock
▪ ZKTeco : Wireless Lock
▪ ZKTeco : Hotel Lock
▪ ZKTeco : Accessory
กล้องวงจรปิด (CCTV)
▪ HIP CCTV
ABOUT COMPANY
▪ เกี่ยวกับบริษัท
▪ ติดต่อบริษัท
▪ ตัวอย่างงานติดตั้ง
▪ ความรู้เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ
▪ Sitemap
FOR DEALER
▪ สมัครตัวแทนจำหน่าย
▪ เข้าสู่ระบบ
FOR OFFICER
▪ Back Office
▪ E-mail Service
ARM CORPORATION
บริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
สำนักงาน02-003-9497
ฝ่ายขาย086-322-8675
ฝ่ายเซอร์วิส096-678-1319
ฝ่ายเทคนิค095-176-5334
สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 บริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ระบบเข้าออกประตู (ACCESS CONTROL)

แนะนำสินค้าและบริการ
ระบบ Access Control ZKTeco

รับติดตั้งระบบ Access Control ควบคุมการเข้าออกประตู สำหรับอาคาร ร้านค้า สำนักงาน ที่พักอาศัย ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต อำนวยความสะดวกสบาย อีกทั้งยังช่วยดูแลชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยภายในอาคารต่างๆ

แนะนำระบบ Access Control

          จะดีหรือไม่หากว่าเราสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าออกประตูให้เฉพาะกับบุคคลที่เราต้องการให้เข้าออกเท่านั้น ไม่เพียงเฉพาะในออฟฟิศ สำนักงานเท่านั้นที่มีความจำเป็น แม้ในอาคารบ้านเรือนก็มีความจำเป็น เพราะคุณอาจจะเผอเรอลืมล๊อคประตูก็เป็นได้ อันอาจจะนำมาซึ่งความไม่ปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัว ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ระบบ access control เข้ามาช่วยเหลือ
          ระบบ access control คือระบบในการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าและออกโดยแสดงส่วนประกอบของระบบดังรูป


ภาพแสดงส่วนประกอบของระบบ access control


1.  ชุดล๊อคประตู

ในระบบ access control นั้นเป็นการกำหนดสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นจึงจะมิสิทธิ์ผ่านเข้าไปได้ ดังนั้นในสถานะปกติของประตูจึงต้องอยู่ในสถานะประตูถูกล๊อค ซึ่งในการล๊อคนั้นมีสิ่งที่ต้องพิจารณาหลายอย่าง ดังนี้

1.1 ลักษณะของประตูเป็นแบบไหน
หากเป็นลักษณะประตูไม้ ประตูกรอบอลูมิเนียม หรือประตู PVC ทั่วไปก็สามารถใช้ชุดยึดแม่เหล็กแบบ ZL(ASL-320ZL) หรือถ้าประตูเป็นกระจกบานเปลือยก็จะต้องใช้ตัวยึดแบบคลอบกระจกที่เป็นแบบตัว U(ASL-320U) เพื่อยึดแม่เหล็กกับประตูและวงกบ
ASL-320ZL
Electro-magnetic Lock Bearer(ZL Type)
ASL-320U
Electro-magnetic Lock Bearer(U Type)

1.2 อุปกรณ์ล๊อค
ก็มีหลายแบบว่าจะใช้ล๊อคแม่เหล็กหรือใช้กลอนไฟฟ้า โดยล๊อคแม่เหล็กก็จะใช้หลักการสร้างสนามแม่เหล็กเพื่อดูดกันในการล๊อค สำหรับประตูทั่วไปก็ใช้ รุ่น ASL-3202A เพราะมีแรงดูดได้ถึง 280 กก.(หมายถึงอาจต้องใช้ข้าวสาร 100 กก. 3 กระสอบมาแขวนจึงจะสามารถเอาชนะอำนาจแม่เหล็กได้) แต่ถ้าต้องการแรงดูดที่มากกว่านี้ ก็สามารถใช้รุ่น ASL-3204A ซึ่งสามารถมีแรงดูดได้ถึง 500 กก. ส่วนกลอนไฟฟ้า(ASL-3301) ก็จะมีเดือยล๊อคเมื่อมีสัญญาณไฟฟ้า คล้าย ๆ กับการล๊อคประตูทั่วไป
 
ASL-3202A
One-door Electro-magnetic Lock (280)
ASL-3204A
One-door Electro-magnetic Lock (500)

ASL-3301
Electric Bolt

1.3 จำนวนตัวล๊อค
ในกรณีประตูบานเดี่ยว แน่นอนว่าต้องใช้ตัวล๊อคแค่ชุดเดียว แต่ในกรณีบานคู่ก็ควรใช้ตัวล๊อค 2 ชุดเพื่อความแข็งแรง โดยการล๊อค 2 ชุดนั้นอาจจะใช้ ล๊อคแม่เหล็ก ASL-3202A จำนวน 2 ตัว(1 บานประตู ต่อตัวล๊อค 1 ชุด) หรืออาจจะใช้ล๊อคแม่เหล็กคู่ ASL-3202B ก็ได้ ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้กับการล๊อคของประตูบานคู่โดยเฉพาะ

ASL-3202B
Two-door Electro-magnetic Lock (280x2)


2. เครื่องสแกน
โดยทั่วไปเครื่องสแกนที่มีในท้องตลาดจะมีปุ่มกดตัวเลขมาให้ นั่นคือมีฟังก์ชั่นของการป้อนรหัสมาให้เป็นพื้นฐาน โดยสามารถกดรหัสเพื่อสั่งปลดล๊อคประตูได้ แต่โดยทั่วไปการกดรหัสเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เพราะหากมีใครแอบดูหรือแอบจำรหัสของเราก็จะสามารถเปิดประตูได้ ดังนั้นอาจจะต้องมีอุปกรณ์อื่นเพื่อเพิ่มระดับของความปลอดภัย นั่นคือ

2.1 เครื่องทาบบัตร
จะเป็นสินค้าในหมวดของ Anson คือ สามารถใช้การกดรหัสเพียงอย่างเดียวหรืออาจะใช้คู่กับการทาบบัตรในการปลดล๊อคเพื่อเปิดประตูได้ โดยเครื่องทาบบัตรก็มี 2 แบบ คือแบบที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ หรือเรียกว่าแบบ stand alone(ASI-8910 และ ASI-312E/W) ซึ่งจะมีหน้าที่เพียงปลดล๊อคแม่เหล็กเพื่อเปิดประตูเท่านั้น แต่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลการเข้ามาของพนักงานได้ ดังนั้นหากเราต้องการเพียงแค่การเปิดประตูเท่านั้นก็สามารถเลือกสินค้าตัวนี้ เพราะมีราคาที่ไม่แพง ส่วนเครื่องที่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้นั้นก็จะสามารถบันทึกข้อมูลการสแกนของพนักงานได้

2.2 เครื่องทาบบัตร + เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ในบางครั้งบัตรของเราอาจถูกหยิบยืมไปใช้หรือตกไปอยู่ในมือของคนอื่น เค้าก็จะเปิดประตูได้อีกเช่นกัน ดังนั้นสแกนนิ้วมือจึงเพิ่มเข้ามาเพื่อแก้ปัญหานี้ โดยจะเป็นสินค้าในหมวดของ HIP คือตัวเครื่องจะมีโหมดในการกำหนดการปลดล๊อคแม่เหล็กได้ถึง 7 รูปแบบ(กำหนดได้ที่ตัวเครื่องแสกน) นั่นคือ
- ใช้รหัสอย่างเดียว
- ใช้ทาบบัตรอย่างเดียว
- ใช้สแกนนิ้วมืออย่างเดียว
- ใช้รหัสและทาบบัตร ร่วมกัน
- ใช้รหัสและสแกนนิ้วมือ ร่วมกัน
- ใช้ทาบบัตรและสแกนนิ้วมือ ร่วมกัน
- ใช้ทั้งการกดรหัสร่วมกับทาบบัตรและสแกนนิ้วมือ

Anson HIP

3. การใช้ Flash Drive เพื่อบันทึกข้อมูล
โดยฟังก์ชันนี้จะมีในเครื่องของ HIP เพราะ HIP จะมีพอร์ต usb และพอร์ต TCP/IP มาให้ด้วย แต่ในขณะที่ของ Anson จะไม่มีพอร์ต usb มาให้ จะมีเฉพาะพอร์ต RS485 และ TCP/IP ให้มา ซึ่งจะทำให้เครื่องของ HIP มีความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาคือการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในลักษณะของ off-line นั่นคือ เราสามารถ download log file บันทึกการเข้าออกของพนักงานลงใน flash drive ได้แล้วสามาถนำ log file นั้นมาลง computer เพื่อบันทึกเวลาการเข้าออกของพนักงานได้

4. การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในลักษณะ on-line
คือเพื่อมีการเข้าออกของพนักงานก็จะสามารถแสดงการเข้าออก ณ เวลาปัจจุบันที่เวลาจริง(real time) โดยสามารถเชื่อมต่อได้ทางพอร์ต RS485(ต้องมีอุปกรณ์แปลงจาก RS485 เป็น RS232) หรือ TCP/IP

5. โปรแกรม
ในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์จะต้องอาศัยโปรแกรมเพื่อทำการกำหนดค่าต่าง ๆ และบันทึกข้อมูลการเข้าออกของพนักงาน โดยโปรแกรมจะสามารถบันทึกเวลาการเข้า ออก กำหนดกะการทำงาน กำหนดช่วงเวลาโอที แสดงรายงานของพนักงาน เป็นต้น

6. สวิตซ์กดออก
ในการเข้าประตู เมื่อเข้ามาด้วยเครื่องแสกนก็จะมีการบันทึกข้อมูลการเข้ามา ส่วนในการออกไปก็สามารถออกไปได้ 2 รูปแบบคือ

6.1 ออกไปด้วยการกดปุ่มออก
นั่นคือการกดสวิตซ์เพื่อปลดล๊อคแม่เหล็กแล้วออกไป การออกไปในลักษณะนี้นั้นจะไม่มีการบันทึกข้อมูลในการออก โดยสวิตซ์ที่กดก็มีหลากกลายรูปแบบ เช่นสวิตซ์กดสัมผัส แต่ในบางสถานที่ที่ไม่ต้องการให้มีการสัมผัสเพราะห่วงเรื่องความสะอาดเช่นโรงงานอาหาร โรงงานยา หรือโรงพยาบาล อาจใช้สวิตซ์ที่ไม่มีการสัมผัสที่เรียกว่า no touch switch หรืออาจจะใช้ remote ในการเปิดก็ได้

6.2 ออกไปด้วยการทาบบัตรกับ Reader
วิธีนี้จะสามารถบันทึกเวลาในการออกได้ผ่านตัวอ่านบัตรที่เรียกว่า reader ซึ่งจะมีแบบต่าง ๆ โดยที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องทาบบัตรอีกเครื่องในการบันทึกเวลาเข้าออก ซื้อเพียงเฉพาะ reader เท่านั้น ซึ่ง reader จะเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนด้านหน้าและบันทึกข้อมูลการออกไว้ในเครื่องสแกน


7. ชุดแปลงไฟและแบตเตอรี่
โดยปกติเครื่องทาบบัตรจะใช้กระแสไฟตรง 12 โวลท์ แต่ไฟในบ้านเป็นไฟสลับ 220 โวลท์ ดังนั้นจึงต้องมี อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่เป็นตู้ควบคุมโดยในตู้ควบคุมจะประกอบด้วย

7.1 ชุดแปลงไฟ
จะแปลงไฟบ้านให้ได้ระดับไฟที่เหมาะกับเครื่องสแกน

7.2 แบตเตอรี่
จะช่วยจ่ายไฟให้ระบบ กรณีที่ไฟดับ เพื่อให้ล๊อคแม่เหล็กยังสามารถทำงานและเครื่องสแกนจะยังสามารถเก็บข้อมูลอยู่ได้แม้ไฟจะดับก็ตาม
ASCB-630P
Power Supply 12V-5A
ASCB-630L
Power Supply 12V-5A


ระบบเครื่องทาบบัตรในลิฟท์

ตัวอย่างการติดตั้ง
ขอใบเสนอราคา
ชื่อนามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
WORKPLACE & OFFICE TOURS
เข้าชมสินค้าบริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น ผ่าน Virtual Tourสงวนลิขสิทธิ์ © 2024
บริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด