ARM CORPORATIONTHE EXPERT OF SMART HOME SYSTEM
ผู้เชี่ยวชาญระบบอาคารอัจฉริยะ
Customer Service
086 322 8675

แนะนำประตูอัตโนมัติ

โปรโมชั่นประตูอัตโนมัติ AUTO DOOR ฟรีค่าติดตั้ง และ รับประกันสินค้าถึง 2 ปี รับสมัครตัวแทนจำหน่าย ชุดราง STANLEYประตูอัตโนมัติ Stanley Auto Door ประตูอัตโนมัติ Auto Sliding Door ประตูอัตโนมัติ Auto Swing Door ประตูอัตโนมัติ Telescopic Door

รับติดตั้งประตูอัตโนมัติ ประตูเปิดปิดอัตโนมัติ ประตูแบบเซเว่น บานเลื่อน บานสวิง บานซ้อน และประตูสุญญากาศ สำหรับอาคาร ร้านค้า สำนักงาน ที่พักอาศัย ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต อำนวยความสะดวกสบาย อีกทั้งยังช่วยดูแลชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยภายในอาคารต่างๆ
ติดตั้งฟรีและรับประกันสินค้า 2 ปี ช่างเทคนิคมืออาชีพ
คุมงานโดยวิศวกร ระดับคุณภาพ

1. ความจำเป็นของประตูระบบอัตโนมัติ
    ในปัจจุบันเราสามารถพบเห็นระบบอัตโนมัติกันมากขึ้น อาทิ เครื่องพ่นเจลอัตโนมัติ ระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติ จนไปถึงระบบเปิดปิดประตูอัตโนมัตินั้นจะเริ่มเข้ามามีบทบาทให้เราได้สามารถพบเห็นได้บ่อยขึ้นในชีวิตประจำวันมากขึ้นกว่าในอดีตที่อาจจะพบเห็นประตูแบบเซเว่น หรือที่ห้างสรรพสินค้าเท่านั้น โดยเทคโนโลยีทางด้านประตูอัตโนมัติมีความจำเป็นที่แตกต่างกันในแต่ละประเภทของธุรกิจ เช่น
   - ร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า ก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินจับจ่ายซื้อของขณะที่ต้องถือสินค้า
   - โรงพยาบาล ก็เพื่อความสะอาดที่ไม่ต้องมีการสัมผัสกับประตูซึ่งส่งผลให้ลดการระบาดของโรคได้ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยในการเดินผ่านห้องต่าง ๆ
   - สำนักงานและโครงการหมู่บ้านต่าง ๆ ก็เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของธุรกิจ เพิ่มการสร้างมูลค่าทางการตลาดของโครงการที่อยู่อาศัยต่าง ๆ
   - หรือแม้กระทั่งการใช้งานภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยทั่วไป ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ หรือผู้ทุพลภาพที่อาศัยภายในบ้าน เพื่อมอบความสะดวกในการเดินไปยังห้อง และจุดต่าง ๆ ภายในบ้านได้อย่างง่าย และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากนี้ยังสามารถออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสัตว์เลี้ยงในการเดินเข้าออกได้อีกด้วย
ประตูอัตโนมัติในศูนย์การค้า ประตูอัตโนมัติในโรงพยาบาล
ประตูอัตโนมัติในศูนย์การค้า ประตูอัตโนมัติในโรงพยาบาล
ประตูอัตโนมัติในโรงแรม ประตูอัตโนมัติในห้างสรรพสินค้า
ประตูอัตโนมัติในโรงแรม ประตูอัตโนมัติในห้างสรรพสินค้า
ประตูอัตโนมัติในบ้าน ประตูอัตโนมัติในสำนักงาน
ประตูอัตโนมัติในบ้าน ประตูอัตโนมัติในสำนักงาน
ประตูอัตโนมัติในบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สัตว์เลี้ยง ประตูอัตโนมัติเพื่อผู้ป่วยและทุพพลภาพ
ประตูอัตโนมัติในบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สัตว์เลี้ยง ประตูอัตโนมัติเพื่อผู้ป่วยและทุพพลภาพ
       ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) เนื่องจากปัจจุบันประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปี มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นจากในอดีตมากเมื่อเทียบกับประชากรเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และประชากรในวัยทำงาน หนึ่งปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์นั้น เป็นผลมาจากการลดลงของภาวะเจริญพันธ์ และอายุเฉลี่ยของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจากอัตราการเสียชีวิตที่ลดลง หรือก็คือมีอายุที่ยืนยาวขึ้นนั่นเอง ส่งผลให้จำนวน และสัดส่วนประชากรสูงอายุมีแนวโนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง Aged Society Chart       ฉะนั้นเราจึงจะพบเห็นผู้สูงวัยเดินทางตามสถานที่สาธารณะ และพักที่อยู่อาศัยส่วนตัวให้ได้เห็นมากขึ้น ซึ่งการที่ผู้สูงอายุต้องเดินทางตามสถานที่ต่าง ๆ หรือพักที่อยู่อาศัยส่วนตัวนั้นต่างต้องการความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องด้วยเหตุผลทางร่างกายที่ไม่อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์แข็งแรงเท่าคนหนุ่มสาวทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้ชีวิต เพราะฉะนั้นระบบบ้านอัจฉริยะจึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การดำเนินชีวิตประจำวันของกลุ่มคนผู้สูงวัยนั้น ได้ดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ทำให้เราเริ่มพบเห็นบ้านตัวอย่างในปัจจุบันเริ่มมีการนำ “ระบบประตูอัตโนมัติ” เข้ามาติดตั้งในบ้านพักอาศัยส่วนตัว จากเดิมทีที่เราจะสามารถพบเห็นได้เพียงแค่ตามห้างสรรพสินค้า หรือหน่วยงาน บริษัทต่าง ๆ เท่านั้น
ตัวอย่างงานติดตั้งประตูในโครงการหมู่บ้าน EVER CITY
หน้างานโครงการ ever city 1 หน้างานโครงการ ever city 2
หน้างานโครงการ ever city 3
CLIP VDO
VDO ตัวอย่างงานติดตั้งประตูในโครงการหมู่บ้าน EVER CITY

ตัวอย่างงานติดตั้งระบบบานเลื่อนอัตโนมัติแบบเปิดพร้อมกันหลายบาน
multi slide door 1 multi slide door 2
multi slide door 3
CLIP VDO
VDO ตัวอย่างงานติดตั้งระบบบานเลื่อนอัตโนมัติแบบเปิดพร้อมกันหลายบาน

2. โครงสร้างของประตูอัตโนมัติ
 1. ประตู สามารถทำเป็นประตูอัตโนมัติได้ทั้งประตูกระจก อลูมิเนียม หรือประตูไม้(ขึ้นกับน้ำหนัก) โดยอาจจะออกแบบประตูขึ้นมาใหม่ตามความต้องการ หรืออาจจะใช้ประตูที่มีอยู่เดิมมาปรับปรุงเพื่อให้เป็นประตูอัตโนมัติก็ได้
 2. รางเลื่อนประตูอัตโนมัติ (ข้อมูลอยู่ในชนิดของรางเลื่อนประตูอัตโนมัติ) เป็นส่วนสำคัญของระบบประตูอัตโนมัติ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ในชุดจะประกอบด้วยรางเลื่อนซึ่งภายในมีตัวควบคุม มอเตอร์ไฟฟ้า ชุดขับเคลื่อน
 3. เซนเซอร์ตรวจจับคน คืออุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับคนเพื่อใช้ในการเปิดประตูอัตโนมัติ
 4. เซนเซอร์กันหนีบ คืออุปกรณ์ที่จะใช้ตรวจจับคนในการปิดประตูอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการหนีบ
 5. อุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดอื่น ๆ อาจจะเป็นสวิตซ์ เครื่องอ่านบัตร เครื่องอ่านลายนิ้วมือ รีโมท โดยเราอาจใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการช่วยเพิ่มความสามารถของประตูอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบความปลอดภัยคือเข้าออกได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาติเท่านั้น
3. ชนิดของรางเลื่อนอัตโนมัติ
 1. ประตูอัตโนมัติแบบบานเลื่อน (Automatic Sliding Doors)
 2. ARM Brand : ARM 120 | ARM 150 | ARM 250 STANLEY Brand : SL-120 | SL-200
 3. ประตูอัตโนมัติแบบบานสวิง (Automatic Swing Doors)
 4. ARM Brand : ARM 100 | ARM 160
 5. ประตูอัตโนมัติแบบบานซ้อน (Automatic Telescopic Doors)
 6. ARM Brand : ARM-TE2 & ARM-TE4 STANLEY Brand : SL-TE2 & SL-TE4
 7. ประตูอัตโนมัติแบบสูญญากาศ (Automatic Hermetic Doors)
 8. STANLEY Brand : STANLEY Hermetic Doors
Download เอกสารประกอบเพิ่มเติม >> ARM Automatic Door Brocure

VDO แนะนำการทำงานของประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ
VDO แนะนำการทำงานของประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ
VDO ตัวอย่างหน้างานติดตั้งประตูอัตโนมัติบานเลื่อน ซุ้มประตูแปลกๆ สวยๆ VDO ตัวอย่างหน้างานติดตั้งประตูอัตโนมัติบานเลื่อน ซุ้มประตูแปลกๆ สวยๆ

คำถาม และคำตอบ (Q&A)

Q. ประตูอัตโนมัติสามารถติดตั้งที่ไหนบ้าง
A. คุณสามารถติดตั้งมันได้ในทุกที่ที่คุณต้องการ เพราะมันจะช่วยเพิ่มความสะดวกสะบาย และความปลอดภัยให้กับคุณ

Q. ประตูอัตโนมัติชนิดไหนถึงจะเหมาะกับคุณ
A. ชนิดของประตูอัตโนมัติที่เหมาะสมนั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะหน้างาน โดยต้องสิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือ น้ำหนักบาน ขนาดพื้นที่ และตำแหน่งของการติดตั้งเป็นสำคัญ

Q. เหตุใดคุณจึงควรเลือกติดตั้งประตูอัตโนมัติกับเรา
A. เพราะบริษัทของเราประกอบไปด้วยช่างเทคนิคมืออาชีพ และคอยควบคุมงานโดยวิศกรที่มีประสบการณ์ อีกทั้งยังรับตั้งตั้งระบบ Access Control ที่จะช่วยให้บานประตูอัตโนมัติของคุณปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าบานประตูออกมาปลอดภัย สวยงาม และครบจบในที่เดียว
OUR PRODUCTS
ประตูอัตโนมัติ
▪ บานเลื่อน STANLEY
▪ บานเลื่อน ARM150
▪ บานเลื่อน ARM200
▪ บานเลื่อน ARM250
▪ บานเลื่อนกึ่งอัตโนมัติ ARM-SE
▪ บานสวิง ARM100
▪ บานซ้อน ARM-TE2 & ARM-TE4
▪ อุปกรณ์เสริม (Accessories)
ประตูรั้วอัตโนมัติ
▪ GENIUS Falcon M14 & M20
▪ LIFE Sliding Gate Motor
ล็อกเกอร์อัจฉริยะ
▪ ZKTeco EC10 & EX16
Access Control (HIP Brand)
▪ เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
▪ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
▪ เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
Access Control (ZKTeco Brand)
▪ เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
▪ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
▪ เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
ระบบล็อคอัจฉริยะ
▪ ZKTeco : Card Lock
▪ ZKTeco : Fingerprint Lock
▪ ZKTeco : Face Lock
▪ ZKTeco : Wireless Lock
▪ ZKTeco : Hotel Lock
▪ ZKTeco : Accessory
กล้องวงจรปิด (CCTV)
▪ HIP CCTV
ABOUT COMPANY
▪ เกี่ยวกับบริษัท
▪ ติดต่อบริษัท
▪ ตัวอย่างงานติดตั้ง
▪ ความรู้เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ
▪ Sitemap
FOR DEALER
▪ สมัครตัวแทนจำหน่าย
▪ เข้าสู่ระบบ
FOR OFFICER
▪ Back Office
▪ E-mail Service
ARM CORPORATION
บริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
สำนักงาน02-003-9497
ฝ่ายขาย 086-322-8675
ฝ่ายเซอร์วิส096-678-1319
ฝ่ายเทคนิค095-176-5334
สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 บริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรู้เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ

แนะนำประตูอัตโนมัติ

โปรโมชั่นประตูอัตโนมัติ AUTO DOOR ฟรีค่าติดตั้ง และ รับประกันสินค้าถึง 2 ปี รับสมัครตัวแทนจำหน่าย ชุดราง STANLEYประตูอัตโนมัติ Stanley Auto Door ประตูอัตโนมัติ Auto Sliding Door ประตูอัตโนมัติ Auto Swing Door ประตูอัตโนมัติ Telescopic Door

รับติดตั้งประตูอัตโนมัติ ประตูเปิดปิดอัตโนมัติ ประตูแบบเซเว่น บานเลื่อน บานสวิง บานซ้อน และประตูสุญญากาศ สำหรับอาคาร ร้านค้า สำนักงาน ที่พักอาศัย ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต อำนวยความสะดวกสบาย อีกทั้งยังช่วยดูแลชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยภายในอาคารต่างๆ
ติดตั้งฟรีและรับประกันสินค้า 2 ปี ช่างเทคนิคมืออาชีพ
คุมงานโดยวิศวกร ระดับคุณภาพ

1. ความจำเป็นของประตูระบบอัตโนมัติ
    ในปัจจุบันเราสามารถพบเห็นระบบอัตโนมัติกันมากขึ้น อาทิ เครื่องพ่นเจลอัตโนมัติ ระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติ จนไปถึงระบบเปิดปิดประตูอัตโนมัตินั้นจะเริ่มเข้ามามีบทบาทให้เราได้สามารถพบเห็นได้บ่อยขึ้นในชีวิตประจำวันมากขึ้นกว่าในอดีตที่อาจจะพบเห็นประตูแบบเซเว่น หรือที่ห้างสรรพสินค้าเท่านั้น โดยเทคโนโลยีทางด้านประตูอัตโนมัติมีความจำเป็นที่แตกต่างกันในแต่ละประเภทของธุรกิจ เช่น
   - ร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า ก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินจับจ่ายซื้อของขณะที่ต้องถือสินค้า
   - โรงพยาบาล ก็เพื่อความสะอาดที่ไม่ต้องมีการสัมผัสกับประตูซึ่งส่งผลให้ลดการระบาดของโรคได้ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยในการเดินผ่านห้องต่าง ๆ
   - สำนักงานและโครงการหมู่บ้านต่าง ๆ ก็เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของธุรกิจ เพิ่มการสร้างมูลค่าทางการตลาดของโครงการที่อยู่อาศัยต่าง ๆ
   - หรือแม้กระทั่งการใช้งานภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยทั่วไป ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ หรือผู้ทุพลภาพที่อาศัยภายในบ้าน เพื่อมอบความสะดวกในการเดินไปยังห้อง และจุดต่าง ๆ ภายในบ้านได้อย่างง่าย และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากนี้ยังสามารถออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสัตว์เลี้ยงในการเดินเข้าออกได้อีกด้วย
ประตูอัตโนมัติในศูนย์การค้า ประตูอัตโนมัติในโรงพยาบาล
ประตูอัตโนมัติในศูนย์การค้า ประตูอัตโนมัติในโรงพยาบาล
ประตูอัตโนมัติในโรงแรม ประตูอัตโนมัติในห้างสรรพสินค้า
ประตูอัตโนมัติในโรงแรม ประตูอัตโนมัติในห้างสรรพสินค้า
ประตูอัตโนมัติในบ้าน ประตูอัตโนมัติในสำนักงาน
ประตูอัตโนมัติในบ้าน ประตูอัตโนมัติในสำนักงาน
ประตูอัตโนมัติในบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สัตว์เลี้ยง ประตูอัตโนมัติเพื่อผู้ป่วยและทุพพลภาพ
ประตูอัตโนมัติในบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สัตว์เลี้ยง ประตูอัตโนมัติเพื่อผู้ป่วยและทุพพลภาพ
       ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) เนื่องจากปัจจุบันประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปี มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นจากในอดีตมากเมื่อเทียบกับประชากรเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และประชากรในวัยทำงาน หนึ่งปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์นั้น เป็นผลมาจากการลดลงของภาวะเจริญพันธ์ และอายุเฉลี่ยของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจากอัตราการเสียชีวิตที่ลดลง หรือก็คือมีอายุที่ยืนยาวขึ้นนั่นเอง ส่งผลให้จำนวน และสัดส่วนประชากรสูงอายุมีแนวโนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง Aged Society Chart       ฉะนั้นเราจึงจะพบเห็นผู้สูงวัยเดินทางตามสถานที่สาธารณะ และพักที่อยู่อาศัยส่วนตัวให้ได้เห็นมากขึ้น ซึ่งการที่ผู้สูงอายุต้องเดินทางตามสถานที่ต่าง ๆ หรือพักที่อยู่อาศัยส่วนตัวนั้นต่างต้องการความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องด้วยเหตุผลทางร่างกายที่ไม่อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์แข็งแรงเท่าคนหนุ่มสาวทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้ชีวิต เพราะฉะนั้นระบบบ้านอัจฉริยะจึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การดำเนินชีวิตประจำวันของกลุ่มคนผู้สูงวัยนั้น ได้ดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ทำให้เราเริ่มพบเห็นบ้านตัวอย่างในปัจจุบันเริ่มมีการนำ “ระบบประตูอัตโนมัติ” เข้ามาติดตั้งในบ้านพักอาศัยส่วนตัว จากเดิมทีที่เราจะสามารถพบเห็นได้เพียงแค่ตามห้างสรรพสินค้า หรือหน่วยงาน บริษัทต่าง ๆ เท่านั้น
ตัวอย่างงานติดตั้งประตูในโครงการหมู่บ้าน EVER CITY
หน้างานโครงการ ever city 1 หน้างานโครงการ ever city 2
หน้างานโครงการ ever city 3
CLIP VDO
VDO ตัวอย่างงานติดตั้งประตูในโครงการหมู่บ้าน EVER CITY

ตัวอย่างงานติดตั้งระบบบานเลื่อนอัตโนมัติแบบเปิดพร้อมกันหลายบาน
multi slide door 1 multi slide door 2
multi slide door 3
CLIP VDO
VDO ตัวอย่างงานติดตั้งระบบบานเลื่อนอัตโนมัติแบบเปิดพร้อมกันหลายบาน

2. โครงสร้างของประตูอัตโนมัติ
 1. ประตู สามารถทำเป็นประตูอัตโนมัติได้ทั้งประตูกระจก อลูมิเนียม หรือประตูไม้(ขึ้นกับน้ำหนัก) โดยอาจจะออกแบบประตูขึ้นมาใหม่ตามความต้องการ หรืออาจจะใช้ประตูที่มีอยู่เดิมมาปรับปรุงเพื่อให้เป็นประตูอัตโนมัติก็ได้
 2. รางเลื่อนประตูอัตโนมัติ (ข้อมูลอยู่ในชนิดของรางเลื่อนประตูอัตโนมัติ) เป็นส่วนสำคัญของระบบประตูอัตโนมัติ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ในชุดจะประกอบด้วยรางเลื่อนซึ่งภายในมีตัวควบคุม มอเตอร์ไฟฟ้า ชุดขับเคลื่อน
 3. เซนเซอร์ตรวจจับคน คืออุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับคนเพื่อใช้ในการเปิดประตูอัตโนมัติ
 4. เซนเซอร์กันหนีบ คืออุปกรณ์ที่จะใช้ตรวจจับคนในการปิดประตูอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการหนีบ
 5. อุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดอื่น ๆ อาจจะเป็นสวิตซ์ เครื่องอ่านบัตร เครื่องอ่านลายนิ้วมือ รีโมท โดยเราอาจใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการช่วยเพิ่มความสามารถของประตูอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบความปลอดภัยคือเข้าออกได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาติเท่านั้น
3. ชนิดของรางเลื่อนอัตโนมัติ
 1. ประตูอัตโนมัติแบบบานเลื่อน (Automatic Sliding Doors)
 2. ARM Brand : ARM 120 | ARM 150 | ARM 250 STANLEY Brand : SL-120 | SL-200
 3. ประตูอัตโนมัติแบบบานสวิง (Automatic Swing Doors)
 4. ARM Brand : ARM 100 | ARM 160
 5. ประตูอัตโนมัติแบบบานซ้อน (Automatic Telescopic Doors)
 6. ARM Brand : ARM-TE2 & ARM-TE4 STANLEY Brand : SL-TE2 & SL-TE4
 7. ประตูอัตโนมัติแบบสูญญากาศ (Automatic Hermetic Doors)
 8. STANLEY Brand : STANLEY Hermetic Doors
Download เอกสารประกอบเพิ่มเติม >> ARM Automatic Door Brocure

VDO แนะนำการทำงานของประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ
VDO แนะนำการทำงานของประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ
VDO ตัวอย่างหน้างานติดตั้งประตูอัตโนมัติบานเลื่อน ซุ้มประตูแปลกๆ สวยๆ VDO ตัวอย่างหน้างานติดตั้งประตูอัตโนมัติบานเลื่อน ซุ้มประตูแปลกๆ สวยๆ

คำถาม และคำตอบ (Q&A)

Q. ประตูอัตโนมัติสามารถติดตั้งที่ไหนบ้าง
A. คุณสามารถติดตั้งมันได้ในทุกที่ที่คุณต้องการ เพราะมันจะช่วยเพิ่มความสะดวกสะบาย และความปลอดภัยให้กับคุณ

Q. ประตูอัตโนมัติชนิดไหนถึงจะเหมาะกับคุณ
A. ชนิดของประตูอัตโนมัติที่เหมาะสมนั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะหน้างาน โดยต้องสิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือ น้ำหนักบาน ขนาดพื้นที่ และตำแหน่งของการติดตั้งเป็นสำคัญ

Q. เหตุใดคุณจึงควรเลือกติดตั้งประตูอัตโนมัติกับเรา
A. เพราะบริษัทของเราประกอบไปด้วยช่างเทคนิคมืออาชีพ และคอยควบคุมงานโดยวิศกรที่มีประสบการณ์ อีกทั้งยังรับตั้งตั้งระบบ Access Control ที่จะช่วยให้บานประตูอัตโนมัติของคุณปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าบานประตูออกมาปลอดภัย สวยงาม และครบจบในที่เดียวสงวนลิขสิทธิ์ © 2024
บริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด