ARM CORPORATIONTHE EXPERT OF SMART HOME SYSTEM
ผู้เชี่ยวชาญระบบอาคารอัจฉริยะ
Customer Service
086 322 8675
ขอใบเสนอราคา
ชื่อนามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
ข้อมูลติดต่อ
สถานที่ติดต่อบริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เบอร์มือถือ086-322-8675 (คุณนิชา)
เบอร์โทรศัพท์02-003-9497
อีเมลติดต่อsales@arm.co.th
Line ID.@armcorp

ประตูอัตโนมัติ AUTO DOOR

ทดสอบและแก้ปัญหาเบื้องต้นของระบบประตูอัตโนมัติ

ขั้นตอนการทดสอบประตูปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา


ปัญหา

สาเหตุ

วิธีการแก้ปัญหา

ประตูเคลื่อนที่มีเสียงดัง

1.สายพานหย่อน ทำให้ประตูเกิดการเสียดสี
2.ลูกล้อสึกหรอหมดอายุการใช้งาน(กรณีใช้งานมานาน)
3.ตอนเคลื่อนที่ไปจนสุดแล้วเกิดเสียงดัง แสดงว่า stopper อาจเกิดการเลื่อนไปจากตำแหน่งเดิม
4.รางลูกล้อหรือลูกล้อ อาจมีความสกปรก
5.อาจเกิดการเสียดสีระหว่างประตูกับไกด์ประคองบาน
6.ประตูตก
7.มอเตอร์มีเสียงดัง

1. ปรับความตึงของสายพาน ปรับลด speed
2. เปลี่ยนลูกล้อ
3. ยึด stopper ให้มาอยู่ตำแหน่งเดิม
4.เช็ดทำความสะอาดราง และลูกล้อ
5.ปรับตั้งหรือเปลี่ยนไกด์ประคองบาน
6.ปรับตั้งบานประตู
7.ตรวจเช็คหรือเปลี่ยนมอเตอร์

ประตูเปิดค้าง(เปิดแต่ไม่ยอมปิด)

1.มีสิ่งของขวางลำแสงของเซนเซอร์กันหนีบ
2.เซนเซอร์กันหนีบหลุดหรือเอียงจากแนวเดิม
3.เซนเซอร์กันหนีบเสียหรือต่อสายผิด
4.ไกด์ประคองบานสึก

1. ตรวจสอบว่ามีสิ่งของวางขวางหน้าประตูหรือไม่
2. ปรับเซนเซอร์กันหนีบให้อยู่ในแนวเดิม
3. ตรวจสอบการเชื่อมต่อและการทำงานของเซนเซอร์กันหนีบ
4. เปลี่ยนไกด์ประคองบาน

ประตูเปิด-ปิดเองเป็นบางเวลา หรือตลอดเวลา

1. เรด้าด้านนอกอาจตรวจจับคนที่เดินผ่านไปมาจึงทำให้ประตูเปิดปิดเอง
2. อาจเป็นปัญหาที่การปรับตั้งเรด้า

1. ปรับมุมก้มของเรด้าด้านนอกให้พ้นรัศมีการเดินผ่านไปมาของผู้คน
2. ปรับตั้งระยะเรด้าใหม่

ประตูไม่เปิดเมื่อเดินเข้าใกล้ หรือเมื่อเดินเข้าใกล้เปิดบ้าง ไม่เปิดบ้าง

1. ถ้าเรด้ามีไฟติดแสดงว่าเรดาทำงานปกติ แต่เป็นที่การเชื่อมต่อสายสัญญาณ
2. ถ้าเรด้าไม่มีไฟติดแสดงว่าเรดาร์เสีย

1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายสัญญาณ
2. เปลี่ยนเรด้า

ความเร็วประตูเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมาก

1. คอลโทรลเลอร์อาจมีปัญหา

1. ตรวจสอบคอลโทรลเลอร์หรือเปลี่ยนคอลโทรลเลอร์

ประตูตกราง

1. มีคนเดินชน
2. ไม่มีคนเดินชน ตกเอง

1. ปิดระบบ แล้วยกประตูแขวนบนรางเหมือนเดิม
2. เช็คหรือเปลี่ยนล็อคกันบานตกหรืออาจต้องเปลี่ยนไกด์ประคองบาน

ประตูเปิดช้าจากเดิมมากและเวลาปิดก็ปิดไม่สนิท

1. อาจมีการเสียดสีเกิดขึ้นในการเคลื่อนที่
2. ประตูตกราง

1. ปิดระบบ และตรวจเช็คด้วยการเลื่อนมือว่ามีการสียดสีกันตรงจุดใด
2. ดูวิธีการแก้ปัญหาในหัวข้อประตูตกราง

ประตูไม่ทำงาน

1. มีไฟเข้ามาในระบบหรือไม่
2. ถ้ามีไฟเข้ามาอาจมีปัญหาที่เรด้า
3. ถ้าเรด้าทำงานอาจมีปัญหาที่คอลโทรลเลอร์

1. ตรวจเช็คระบบไฟของชุดราง
2. ตรวจเช็คเรด้า
3. ตรวจเช็คคอลโทรลเลอร์

ประตูสั่นขณะเคลื่อนที่

1. สายพานอาจจะตีฝาราง

1. ปรับตั้งสายพานใหม่

เรด้าไม่ตรวจจับ

 

1. ปรับตั้งระยะเรด้าใหม่

สวิตซ์ไร้สายกดติดบ้างไม่ติดบ้าง

 

1. เปลี่ยนถ่านสวิตซ์ไร้สาย ถ้าเปลี่ยนถ่านแล้วอาการไม่หายอาจเป็นปัญหาที่วงจรของสวิตซ์


ข้อแนะนำเมื่อประตูมีเสียงดัง
ปิดระบบ ทำความสะอาดราง ลูกล้อ ปรับตั้งลูกล้อ ปรับสายพานให้ตึง เปลี่ยนไกด์ประคองบานใหม่ ปรับตั้งเรด้า ตรวจเช็คความแน่นหนาของน๊อตทุกตัว

ส่วนประกอบของชุดรางอัตโนมัติกรณีไฟดับ
ประตูอัตโนมัติมีลักษณะการใช้งานเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปนั่นคือจะมีสวิตซ์เปิดปิดระบบอยู่ กรณีที่เรากดสวิตซ์ปิดระบบนั้นเราสามารถใช้มือเลื่อนประตูเปิดปิดแบบ manual ได้หรือกรณีที่ไฟดับเราก็สามารถใช้มือเลื่อนประตูเปิดปิดแบบ manual ได้เช่นกัน

กรณีต้องการเปิดประตูค้างเพื่อขนของ
สามารถใช้รีโมทเพื่อเปิดประตูค้าง(กรณีที่มีรีโมท) หรือเรายังสามารถปิดระบบการจ่ายไฟของชุดประตูอัตโนมัติเพื่อเลื่อนประตูให้เปิดค้างเพื่อขนของได้เช่นกัน

ต้องการล็อคกุญแจเพื่อปิดร้าน
ปิดสวิตซ์จ่ายไฟของระบบประตูอัตโนมัติก่อน แล้วจึงล็อคกุญแจเพื่อปิดร้าน เมื่อตอนเช้ามาเปิดร้านจึงต้องไขกุญแจเพื่อเปิดประตูก่อนแล้วจึงเปิดสวิตซ์จ่ายไฟให้ระบบอัตโนมัติ ประตูจะเคลื่อนที่ช้าในรอบแรกทุกครั้งของการเปิดระบบเพื่อหาตำแหน่งของ stopper โดยจะจำตำแหน่งไว้ ซึ่งในการเคลื่อนที่ในรอบต่อๆไปก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วตามปกติ

หลักการทำงานของเซนเซอร์กันหนีบ

เซนเซอร์กันหนีบมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ประตูหนีบ กรณีที่มีคนมายืนบริเวณระหว่างประตู โดยจะใช้หลักการของแสงอินฟราเรด เมื่อเราไปยืนตัดแสง ระบบก็จะรู้ว่ามีสิ่งกีดขวาง ประตูก็จะยังไม่เลื่อนปิดจนกว่าจะไม่มีสิ่งกีดขวาง

ประตูสามารถปรับ
- สามารถปรับระยะการตรวจจับของเรด้าได้ไกลถึง 3 ม. และมีพื้นที่ตรวจจับได้มากถึง 8 ตร.ม. สามารถปรับมุมก้ม มุมเงย แพนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อกำหนดทิศทางในการตรวจจับได้
- สามารถปรับความเร็วของประตูในการเปิด-ปิดได้
- สามารถปรับเวลาหน่วงเมื่อประตูเคลื่อนที่เปิดสุดได้
โดยการปรับนั้นต้องกระทำโดยช่างจาก บ.อาร์ม เท่านั้น

Tags :
WORKPLACE & OFFICE TOURS (VIRTUAL TOUR)
เข้าชมสินค้าบริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น ผ่าน Virtual Tour
OUR PRODUCTS
ประตูอัตโนมัติ
▪ บานเลื่อน STANLEY
▪ บานเลื่อน ARM150
▪ บานเลื่อน ARM200
▪ บานเลื่อน ARM250
▪ บานเลื่อนกึ่งอัตโนมัติ ARM-SE
▪ บานสวิง ARM100
▪ บานซ้อน ARM-TE2 & ARM-TE4
▪ อุปกรณ์เสริม (Accessories)
ประตูรั้วอัตโนมัติ
▪ GENIUS Falcon M14 & M20
▪ LIFE Sliding Gate Motor
ล็อกเกอร์อัจฉริยะ
▪ ZKTeco EC10 & EX16
Access Control (HIP Brand)
▪ เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
▪ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
▪ เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
Access Control (ZKTeco Brand)
▪ เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
▪ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
▪ เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
ระบบล็อคอัจฉริยะ
▪ ZKTeco : Card Lock
▪ ZKTeco : Fingerprint Lock
▪ ZKTeco : Face Lock
▪ ZKTeco : Wireless Lock
▪ ZKTeco : Hotel Lock
▪ ZKTeco : Accessory
กล้องวงจรปิด (CCTV)
▪ HIP CCTV
ABOUT COMPANY
▪ เกี่ยวกับบริษัท
▪ ติดต่อบริษัท
▪ ตัวอย่างงานติดตั้ง
▪ ความรู้เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ
▪ Sitemap
FOR DEALER
▪ สมัครตัวแทนจำหน่าย
▪ เข้าสู่ระบบ
FOR OFFICER
▪ Back Office
▪ E-mail Service
ARM CORPORATION
บริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
สำนักงาน02-003-9497
ฝ่ายขาย086-322-8675
ฝ่ายเซอร์วิส096-678-1319
ฝ่ายเทคนิค095-176-5334
สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 บริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประตูอัตโนมัติ (AUTO DOOR)

ทดสอบและแก้ปัญหาเบื้องต้นของระบบประตูอัตโนมัติ
ขั้นตอนการทดสอบประตูปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา


ปัญหา

สาเหตุ

วิธีการแก้ปัญหา

ประตูเคลื่อนที่มีเสียงดัง

1.สายพานหย่อน ทำให้ประตูเกิดการเสียดสี
2.ลูกล้อสึกหรอหมดอายุการใช้งาน(กรณีใช้งานมานาน)
3.ตอนเคลื่อนที่ไปจนสุดแล้วเกิดเสียงดัง แสดงว่า stopper อาจเกิดการเลื่อนไปจากตำแหน่งเดิม
4.รางลูกล้อหรือลูกล้อ อาจมีความสกปรก
5.อาจเกิดการเสียดสีระหว่างประตูกับไกด์ประคองบาน
6.ประตูตก
7.มอเตอร์มีเสียงดัง

1. ปรับความตึงของสายพาน ปรับลด speed
2. เปลี่ยนลูกล้อ
3. ยึด stopper ให้มาอยู่ตำแหน่งเดิม
4.เช็ดทำความสะอาดราง และลูกล้อ
5.ปรับตั้งหรือเปลี่ยนไกด์ประคองบาน
6.ปรับตั้งบานประตู
7.ตรวจเช็คหรือเปลี่ยนมอเตอร์

ประตูเปิดค้าง(เปิดแต่ไม่ยอมปิด)

1.มีสิ่งของขวางลำแสงของเซนเซอร์กันหนีบ
2.เซนเซอร์กันหนีบหลุดหรือเอียงจากแนวเดิม
3.เซนเซอร์กันหนีบเสียหรือต่อสายผิด
4.ไกด์ประคองบานสึก

1. ตรวจสอบว่ามีสิ่งของวางขวางหน้าประตูหรือไม่
2. ปรับเซนเซอร์กันหนีบให้อยู่ในแนวเดิม
3. ตรวจสอบการเชื่อมต่อและการทำงานของเซนเซอร์กันหนีบ
4. เปลี่ยนไกด์ประคองบาน

ประตูเปิด-ปิดเองเป็นบางเวลา หรือตลอดเวลา

1. เรด้าด้านนอกอาจตรวจจับคนที่เดินผ่านไปมาจึงทำให้ประตูเปิดปิดเอง
2. อาจเป็นปัญหาที่การปรับตั้งเรด้า

1. ปรับมุมก้มของเรด้าด้านนอกให้พ้นรัศมีการเดินผ่านไปมาของผู้คน
2. ปรับตั้งระยะเรด้าใหม่

ประตูไม่เปิดเมื่อเดินเข้าใกล้ หรือเมื่อเดินเข้าใกล้เปิดบ้าง ไม่เปิดบ้าง

1. ถ้าเรด้ามีไฟติดแสดงว่าเรดาทำงานปกติ แต่เป็นที่การเชื่อมต่อสายสัญญาณ
2. ถ้าเรด้าไม่มีไฟติดแสดงว่าเรดาร์เสีย

1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายสัญญาณ
2. เปลี่ยนเรด้า

ความเร็วประตูเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมาก

1. คอลโทรลเลอร์อาจมีปัญหา

1. ตรวจสอบคอลโทรลเลอร์หรือเปลี่ยนคอลโทรลเลอร์

ประตูตกราง

1. มีคนเดินชน
2. ไม่มีคนเดินชน ตกเอง

1. ปิดระบบ แล้วยกประตูแขวนบนรางเหมือนเดิม
2. เช็คหรือเปลี่ยนล็อคกันบานตกหรืออาจต้องเปลี่ยนไกด์ประคองบาน

ประตูเปิดช้าจากเดิมมากและเวลาปิดก็ปิดไม่สนิท

1. อาจมีการเสียดสีเกิดขึ้นในการเคลื่อนที่
2. ประตูตกราง

1. ปิดระบบ และตรวจเช็คด้วยการเลื่อนมือว่ามีการสียดสีกันตรงจุดใด
2. ดูวิธีการแก้ปัญหาในหัวข้อประตูตกราง

ประตูไม่ทำงาน

1. มีไฟเข้ามาในระบบหรือไม่
2. ถ้ามีไฟเข้ามาอาจมีปัญหาที่เรด้า
3. ถ้าเรด้าทำงานอาจมีปัญหาที่คอลโทรลเลอร์

1. ตรวจเช็คระบบไฟของชุดราง
2. ตรวจเช็คเรด้า
3. ตรวจเช็คคอลโทรลเลอร์

ประตูสั่นขณะเคลื่อนที่

1. สายพานอาจจะตีฝาราง

1. ปรับตั้งสายพานใหม่

เรด้าไม่ตรวจจับ

 

1. ปรับตั้งระยะเรด้าใหม่

สวิตซ์ไร้สายกดติดบ้างไม่ติดบ้าง

 

1. เปลี่ยนถ่านสวิตซ์ไร้สาย ถ้าเปลี่ยนถ่านแล้วอาการไม่หายอาจเป็นปัญหาที่วงจรของสวิตซ์


ข้อแนะนำเมื่อประตูมีเสียงดัง
ปิดระบบ ทำความสะอาดราง ลูกล้อ ปรับตั้งลูกล้อ ปรับสายพานให้ตึง เปลี่ยนไกด์ประคองบานใหม่ ปรับตั้งเรด้า ตรวจเช็คความแน่นหนาของน๊อตทุกตัว

ส่วนประกอบของชุดรางอัตโนมัติกรณีไฟดับ
ประตูอัตโนมัติมีลักษณะการใช้งานเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปนั่นคือจะมีสวิตซ์เปิดปิดระบบอยู่ กรณีที่เรากดสวิตซ์ปิดระบบนั้นเราสามารถใช้มือเลื่อนประตูเปิดปิดแบบ manual ได้หรือกรณีที่ไฟดับเราก็สามารถใช้มือเลื่อนประตูเปิดปิดแบบ manual ได้เช่นกัน

กรณีต้องการเปิดประตูค้างเพื่อขนของ
สามารถใช้รีโมทเพื่อเปิดประตูค้าง(กรณีที่มีรีโมท) หรือเรายังสามารถปิดระบบการจ่ายไฟของชุดประตูอัตโนมัติเพื่อเลื่อนประตูให้เปิดค้างเพื่อขนของได้เช่นกัน

ต้องการล็อคกุญแจเพื่อปิดร้าน
ปิดสวิตซ์จ่ายไฟของระบบประตูอัตโนมัติก่อน แล้วจึงล็อคกุญแจเพื่อปิดร้าน เมื่อตอนเช้ามาเปิดร้านจึงต้องไขกุญแจเพื่อเปิดประตูก่อนแล้วจึงเปิดสวิตซ์จ่ายไฟให้ระบบอัตโนมัติ ประตูจะเคลื่อนที่ช้าในรอบแรกทุกครั้งของการเปิดระบบเพื่อหาตำแหน่งของ stopper โดยจะจำตำแหน่งไว้ ซึ่งในการเคลื่อนที่ในรอบต่อๆไปก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วตามปกติ

หลักการทำงานของเซนเซอร์กันหนีบ

เซนเซอร์กันหนีบมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ประตูหนีบ กรณีที่มีคนมายืนบริเวณระหว่างประตู โดยจะใช้หลักการของแสงอินฟราเรด เมื่อเราไปยืนตัดแสง ระบบก็จะรู้ว่ามีสิ่งกีดขวาง ประตูก็จะยังไม่เลื่อนปิดจนกว่าจะไม่มีสิ่งกีดขวาง

ประตูสามารถปรับ
- สามารถปรับระยะการตรวจจับของเรด้าได้ไกลถึง 3 ม. และมีพื้นที่ตรวจจับได้มากถึง 8 ตร.ม. สามารถปรับมุมก้ม มุมเงย แพนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อกำหนดทิศทางในการตรวจจับได้
- สามารถปรับความเร็วของประตูในการเปิด-ปิดได้
- สามารถปรับเวลาหน่วงเมื่อประตูเคลื่อนที่เปิดสุดได้
โดยการปรับนั้นต้องกระทำโดยช่างจาก บ.อาร์ม เท่านั้น
ขอใบเสนอราคา
ชื่อนามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
WORKPLACE & OFFICE TOURS
เข้าชมสินค้าบริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น ผ่าน Virtual Tourสงวนลิขสิทธิ์ © 2024
บริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด