ARM CORPORATIONTHE EXPERT OF SMART HOME SYSTEM
ผู้เชี่ยวชาญระบบอาคารอัจฉริยะ
Customer Service
086 322 8675
ขอใบเสนอราคา
ชื่อนามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
ข้อมูลติดต่อ
สถานที่ติดต่อบริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เบอร์มือถือ086-322-8675 (คุณนิชา)
เบอร์โทรศัพท์02-003-9497
อีเมลติดต่อsales@arm.co.th
Line ID.@armcorp

ประตูอัตโนมัติ AUTO DOOR

แนะนำสินค้าและบริการ

โปรโมชั่นประตูอัตโนมัติ AUTO DOOR ฟรีค่าติดตั้ง และ รับประกันสินค้าถึง 2 ปี ประตูอัตโนมัติ Stanley Auto Door ประตูอัตโนมัติ Auto Sliding Door ประตูอัตโนมัติ Auto Swing Door ประตูอัตโนมัติ Telescopic Door

รับติดตั้งประตูอัตโนมัติ ประตูเปิดปิดอัตโนมัติ บานเลื่อน บานสวิง บานซ้อน และประตูสุญญากาศ สำหรับอาคาร ร้านค้า สำนักงาน ที่พักอาศัย ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต อำนวยความสะดวกสบาย อีกทั้งยังช่วยดูแลชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยภายในอาคารต่าง ๆ
ติดตั้งฟรีและรับประกันสินค้า 2 ปี ช่างเทคนิคมืออาชีพ คุมงานโดยวิศวกร ระดับคุณภาพ


1. ความจำเป็นของประตูระบบอัตโนมัติ
    ในปัจจุบันเราสามารถพบเห็นระบบอัตโนมัติกันมากขึ้น อาทิ เครื่องพ่นเจลอัตโนมัติ ระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติ จนไปถึงระบบเปิดปิดประตูอัตโนมัตินั้นจะเริ่มเข้ามามีบทบาทให้เราได้สามารถพบเห็นได้บ่อยขึ้นในชีวิตประจำวันมากขึ้นกว่าในอดีตที่อาจจะพบเห็นประตูแบบเซเว่น หรือที่ห้างสรรพสินค้าเท่านั้น โดยเทคโนโลยีทางด้านประตูอัตโนมัติมีความจำเป็นที่แตกต่างกันในแต่ละประเภทของธุรกิจ เช่น
   - ร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า ก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินจับจ่ายซื้อของขณะที่ต้องถือสินค้า
   - โรงพยาบาล ก็เพื่อความสะอาดที่ไม่ต้องมีการสัมผัสกับประตูซึ่งส่งผลให้ลดการระบาดของโรคได้ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยในการเดินผ่านห้องต่าง ๆ
   - สำนักงานและโครงการหมู่บ้านต่าง ๆ ก็เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของธุรกิจ เพิ่มการสร้างมูลค่าทางการตลาดของโครงการที่อยู่อาศัยต่าง ๆ
   - หรือแม้กระทั่งการใช้งานภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยทั่วไป ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ หรือผู้ทุพลภาพที่อาศัยภายในบ้าน เพื่อมอบความสะดวกในการเดินไปยังห้อง และจุดต่าง ๆ ภายในบ้านได้อย่างง่าย และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากนี้ยังสามารถออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสัตว์เลี้ยงในการเดินเข้าออกได้อีกด้วย
ประตูอัตโนมัติในศูนย์การค้า ประตูอัตโนมัติในโรงพยาบาล
ประตูอัตโนมัติในศูนย์การค้า ประตูอัตโนมัติในโรงพยาบาล
ประตูอัตโนมัติในโรงแรม ประตูอัตโนมัติในห้างสรรพสินค้า
ประตูอัตโนมัติในโรงแรม ประตูอัตโนมัติในห้างสรรพสินค้า
ประตูอัตโนมัติในบ้าน ประตูอัตโนมัติในสำนักงาน
ประตูอัตโนมัติในบ้าน ประตูอัตโนมัติในสำนักงาน
ประตูอัตโนมัติในบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สัตว์เลี้ยง ประตูอัตโนมัติเพื่อผู้ป่วยและทุพพลภาพ
ประตูอัตโนมัติในบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สัตว์เลี้ยง ประตูอัตโนมัติเพื่อผู้ป่วยและทุพพลภาพ
       ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) เนื่องจากปัจจุบันประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปี มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นจากในอดีตมากเมื่อเทียบกับประชากรเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และประชากรในวัยทำงาน หนึ่งปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์นั้น เป็นผลมาจากการลดลงของภาวะเจริญพันธ์ และอายุเฉลี่ยของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจากอัตราการเสียชีวิตที่ลดลง หรือก็คือมีอายุที่ยืนยาวขึ้นนั่นเอง ส่งผลให้จำนวน และสัดส่วนประชากรสูงอายุมีแนวโนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง Aged Society Chart       ฉะนั้นเราจึงจะพบเห็นผู้สูงวัยเดินทางตามสถานที่สาธารณะ และพักที่อยู่อาศัยส่วนตัวให้ได้เห็นมากขึ้น ซึ่งการที่ผู้สูงอายุต้องเดินทางตามสถานที่ต่าง ๆ หรือพักที่อยู่อาศัยส่วนตัวนั้นต่างต้องการความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องด้วยเหตุผลทางร่างกายที่ไม่อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์แข็งแรงเท่าคนหนุ่มสาวทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้ชีวิต เพราะฉะนั้นระบบบ้านอัจฉริยะจึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การดำเนินชีวิตประจำวันของกลุ่มคนผู้สูงวัยนั้น ได้ดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ทำให้เราเริ่มพบเห็นบ้านตัวอย่างในปัจจุบันเริ่มมีการนำ “ระบบประตูอัตโนมัติ” เข้ามาติดตั้งในบ้านพักอาศัยส่วนตัว จากเดิมทีที่เราจะสามารถพบเห็นได้เพียงแค่ตามห้างสรรพสินค้า หรือหน่วยงาน บริษัทต่าง ๆ เท่านั้น
ตัวอย่างงานติดตั้งประตูในโครงการหมู่บ้าน EVER CITY
หน้างานโครงการ ever city 1 หน้างานโครงการ ever city 2
หน้างานโครงการ ever city 3
CLIP VDO
VDO ตัวอย่างงานติดตั้งประตูในโครงการหมู่บ้าน EVER CITY

ตัวอย่างงานติดตั้งระบบบานเลื่อนอัตโนมัติแบบเปิดพร้อมกันหลายบาน
multi slide door 1 multi slide door 2
multi slide door 3
CLIP VDO
VDO ตัวอย่างงานติดตั้งระบบบานเลื่อนอัตโนมัติแบบเปิดพร้อมกันหลายบาน

2. โครงสร้างของประตูอัตโนมัติ
 1. ประตู สามารถทำเป็นประตูอัตโนมัติได้ทั้งประตูกระจก อลูมิเนียม หรือประตูไม้(ขึ้นกับน้ำหนัก) โดยอาจจะออกแบบประตูขึ้นมาใหม่ตามความต้องการ หรืออาจจะใช้ประตูที่มีอยู่เดิมมาปรับปรุงเพื่อให้เป็นประตูอัตโนมัติก็ได้
 2. รางเลื่อนประตูอัตโนมัติ (ข้อมูลอยู่ในชนิดของรางเลื่อนประตูอัตโนมัติ) เป็นส่วนสำคัญของระบบประตูอัตโนมัติ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ในชุดจะประกอบด้วยรางเลื่อนซึ่งภายในมีตัวควบคุม มอเตอร์ไฟฟ้า ชุดขับเคลื่อน
 3. เซนเซอร์ตรวจจับคน คืออุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับคนเพื่อใช้ในการเปิดประตูอัตโนมัติ
 4. เซนเซอร์กันหนีบ คืออุปกรณ์ที่จะใช้ตรวจจับคนในการปิดประตูอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการหนีบ
 5. อุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดอื่น ๆ อาจจะเป็นสวิตซ์ เครื่องอ่านบัตร เครื่องอ่านลายนิ้วมือ รีโมท โดยเราอาจใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการช่วยเพิ่มความสามารถของประตูอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบความปลอดภัยคือเข้าออกได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาติเท่านั้น
3. ชนิดของรางเลื่อนอัตโนมัติ
 1. ประตูอัตโนมัติแบบบานเลื่อน (Automatic Sliding Doors)
 2. ARM Brand : ARM 120 | ARM 150 | ARM 250 STANLEY Brand : SL-120 | SL-200
 3. ประตูอัตโนมัติแบบบานสวิง (Automatic Swing Doors)
 4. ARM Brand : ARM 100 | ARM 160
 5. ประตูอัตโนมัติแบบบานซ้อน (Automatic Telescopic Doors)
 6. ARM Brand : ARM-TE2 & ARM-TE4 STANLEY Brand : SL-TE2 & SL-TE4
 7. ประตูอัตโนมัติแบบสูญญากาศ (Automatic Hermetic Doors)
 8. STANLEY Brand : STANLEY Hermetic Doors
Download เอกสารประกอบเพิ่มเติม >> ARM Automatic Door Brocure

VDO แนะนำการทำงานของประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ
VDO แนะนำการทำงานของประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ
VDO ตัวอย่างหน้างานติดตั้งประตูอัตโนมัติบานเลื่อน ซุ้มประตูแปลกๆ สวยๆ VDO ตัวอย่างหน้างานติดตั้งประตูอัตโนมัติบานเลื่อน ซุ้มประตูแปลกๆ สวยๆ

คำถาม และคำตอบ (Q&A)

Q. ประตูอัตโนมัติสามารถติดตั้งที่ไหนบ้าง
A. คุณสามารถติดตั้งมันได้ในทุกที่ที่คุณต้องการ เพราะมันจะช่วยเพิ่มความสะดวกสะบาย และความปลอดภัยให้กับคุณ

Q. ประตูอัตโนมัติชนิดไหนถึงจะเหมาะกับคุณ
A. ชนิดของประตูอัตโนมัติที่เหมาะสมนั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะหน้างาน โดยต้องสิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือ น้ำหนักบาน ขนาดพื้นที่ และตำแหน่งของการติดตั้งเป็นสำคัญ

Q. เหตุใดคุณจึงควรเลือกติดตั้งประตูอัตโนมัติกับเรา
A. เพราะบริษัทของเราประกอบไปด้วยช่างเทคนิคมืออาชีพ และคอยควบคุมงานโดยวิศกรที่มีประสบการณ์ อีกทั้งยังรับตั้งตั้งระบบ Access Control ที่จะช่วยให้บานประตูอัตโนมัติของคุณปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าบานประตูออกมาปลอดภัย สวยงาม และครบจบในที่เดียว

Tags :
WORKPLACE & OFFICE TOURS (VIRTUAL TOUR)
เข้าชมสินค้าบริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น ผ่าน Virtual Tour
OUR PRODUCTS
ประตูอัตโนมัติ
▪ บานเลื่อน STANLEY
▪ บานเลื่อน ARM150
▪ บานเลื่อน ARM200
▪ บานเลื่อน ARM250
▪ บานเลื่อนกึ่งอัตโนมัติ ARM-SE
▪ บานสวิง ARM100
▪ บานซ้อน ARM-TE2 & ARM-TE4
▪ อุปกรณ์เสริม (Accessories)
ประตูรั้วอัตโนมัติ
▪ GENIUS Falcon M14 & M20
▪ LIFE Sliding Gate Motor
ล็อกเกอร์อัจฉริยะ
▪ ZKTeco EC10 & EX16
Access Control (HIP Brand)
▪ เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
▪ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
▪ เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
Access Control (ZKTeco Brand)
▪ เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
▪ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
▪ เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
ระบบล็อคอัจฉริยะ
▪ ZKTeco : Card Lock
▪ ZKTeco : Fingerprint Lock
▪ ZKTeco : Face Lock
▪ ZKTeco : Wireless Lock
▪ ZKTeco : Hotel Lock
▪ ZKTeco : Accessory
กล้องวงจรปิด (CCTV)
▪ HIP CCTV
ABOUT COMPANY
▪ เกี่ยวกับบริษัท
▪ ติดต่อบริษัท
▪ ตัวอย่างงานติดตั้ง
▪ ความรู้เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ
▪ Sitemap
FOR DEALER
▪ สมัครตัวแทนจำหน่าย
▪ เข้าสู่ระบบ
FOR OFFICER
▪ Back Office
▪ E-mail Service
ARM CORPORATION
บริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
สำนักงาน02-003-9497
ฝ่ายขาย086-322-8675
ฝ่ายเซอร์วิส096-678-1319
ฝ่ายเทคนิค095-176-5334
สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 บริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประตูอัตโนมัติ (AUTO DOOR)

แนะนำสินค้าและบริการ
โปรโมชั่นประตูอัตโนมัติ AUTO DOOR ฟรีค่าติดตั้ง และ รับประกันสินค้าถึง 2 ปี ประตูอัตโนมัติ Stanley Auto Door ประตูอัตโนมัติ Auto Sliding Door ประตูอัตโนมัติ Auto Swing Door ประตูอัตโนมัติ Telescopic Door

รับติดตั้งประตูอัตโนมัติ ประตูเปิดปิดอัตโนมัติ บานเลื่อน บานสวิง บานซ้อน และประตูสุญญากาศ สำหรับอาคาร ร้านค้า สำนักงาน ที่พักอาศัย ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต อำนวยความสะดวกสบาย อีกทั้งยังช่วยดูแลชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยภายในอาคารต่าง ๆ
ติดตั้งฟรีและรับประกันสินค้า 2 ปี ช่างเทคนิคมืออาชีพ คุมงานโดยวิศวกร ระดับคุณภาพ


1. ความจำเป็นของประตูระบบอัตโนมัติ

    ในปัจจุบันเราสามารถพบเห็นระบบอัตโนมัติกันมากขึ้น อาทิ เครื่องพ่นเจลอัตโนมัติ ระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติ จนไปถึงระบบเปิดปิดประตูอัตโนมัตินั้นจะเริ่มเข้ามามีบทบาทให้เราได้สามารถพบเห็นได้บ่อยขึ้นในชีวิตประจำวันมากขึ้นกว่าในอดีตที่อาจจะพบเห็นประตูแบบเซเว่น หรือที่ห้างสรรพสินค้าเท่านั้น โดยเทคโนโลยีทางด้านประตูอัตโนมัติมีความจำเป็นที่แตกต่างกันในแต่ละประเภทของธุรกิจ เช่น
   - ร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า ก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินจับจ่ายซื้อของขณะที่ต้องถือสินค้า
   - โรงพยาบาล ก็เพื่อความสะอาดที่ไม่ต้องมีการสัมผัสกับประตูซึ่งส่งผลให้ลดการระบาดของโรคได้ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยในการเดินผ่านห้องต่าง ๆ
   - สำนักงานและโครงการหมู่บ้านต่าง ๆ ก็เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของธุรกิจ เพิ่มการสร้างมูลค่าทางการตลาดของโครงการที่อยู่อาศัยต่าง ๆ
   - หรือแม้กระทั่งการใช้งานภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยทั่วไป ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ หรือผู้ทุพลภาพที่อาศัยภายในบ้าน เพื่อมอบความสะดวกในการเดินไปยังห้อง และจุดต่าง ๆ ภายในบ้านได้อย่างง่าย และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากนี้ยังสามารถออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสัตว์เลี้ยงในการเดินเข้าออกได้อีกด้วย
ประตูอัตโนมัติในศูนย์การค้า ประตูอัตโนมัติในโรงพยาบาล
ประตูอัตโนมัติในศูนย์การค้า ประตูอัตโนมัติในโรงพยาบาล
ประตูอัตโนมัติในโรงแรม ประตูอัตโนมัติในห้างสรรพสินค้า
ประตูอัตโนมัติในโรงแรม ประตูอัตโนมัติในห้างสรรพสินค้า
ประตูอัตโนมัติในบ้าน ประตูอัตโนมัติในสำนักงาน
ประตูอัตโนมัติในบ้าน ประตูอัตโนมัติในสำนักงาน
ประตูอัตโนมัติในบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สัตว์เลี้ยง ประตูอัตโนมัติเพื่อผู้ป่วยและทุพพลภาพ
ประตูอัตโนมัติในบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สัตว์เลี้ยง ประตูอัตโนมัติเพื่อผู้ป่วยและทุพพลภาพ
       ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) เนื่องจากปัจจุบันประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปี มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นจากในอดีตมากเมื่อเทียบกับประชากรเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และประชากรในวัยทำงาน หนึ่งปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์นั้น เป็นผลมาจากการลดลงของภาวะเจริญพันธ์ และอายุเฉลี่ยของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจากอัตราการเสียชีวิตที่ลดลง หรือก็คือมีอายุที่ยืนยาวขึ้นนั่นเอง ส่งผลให้จำนวน และสัดส่วนประชากรสูงอายุมีแนวโนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง Aged Society Chart       ฉะนั้นเราจึงจะพบเห็นผู้สูงวัยเดินทางตามสถานที่สาธารณะ และพักที่อยู่อาศัยส่วนตัวให้ได้เห็นมากขึ้น ซึ่งการที่ผู้สูงอายุต้องเดินทางตามสถานที่ต่าง ๆ หรือพักที่อยู่อาศัยส่วนตัวนั้นต่างต้องการความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องด้วยเหตุผลทางร่างกายที่ไม่อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์แข็งแรงเท่าคนหนุ่มสาวทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้ชีวิต เพราะฉะนั้นระบบบ้านอัจฉริยะจึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การดำเนินชีวิตประจำวันของกลุ่มคนผู้สูงวัยนั้น ได้ดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ทำให้เราเริ่มพบเห็นบ้านตัวอย่างในปัจจุบันเริ่มมีการนำ “ระบบประตูอัตโนมัติ” เข้ามาติดตั้งในบ้านพักอาศัยส่วนตัว จากเดิมทีที่เราจะสามารถพบเห็นได้เพียงแค่ตามห้างสรรพสินค้า หรือหน่วยงาน บริษัทต่าง ๆ เท่านั้น
ตัวอย่างงานติดตั้งประตูในโครงการหมู่บ้าน EVER CITY
หน้างานโครงการ ever city 1 หน้างานโครงการ ever city 2
หน้างานโครงการ ever city 3
CLIP VDO
VDO ตัวอย่างงานติดตั้งประตูในโครงการหมู่บ้าน EVER CITY

ตัวอย่างงานติดตั้งระบบบานเลื่อนอัตโนมัติแบบเปิดพร้อมกันหลายบาน
multi slide door 1 multi slide door 2
multi slide door 3
CLIP VDO
VDO ตัวอย่างงานติดตั้งระบบบานเลื่อนอัตโนมัติแบบเปิดพร้อมกันหลายบาน

2. โครงสร้างของประตูอัตโนมัติ
 1. ประตู สามารถทำเป็นประตูอัตโนมัติได้ทั้งประตูกระจก อลูมิเนียม หรือประตูไม้(ขึ้นกับน้ำหนัก) โดยอาจจะออกแบบประตูขึ้นมาใหม่ตามความต้องการ หรืออาจจะใช้ประตูที่มีอยู่เดิมมาปรับปรุงเพื่อให้เป็นประตูอัตโนมัติก็ได้
 2. รางเลื่อนประตูอัตโนมัติ (ข้อมูลอยู่ในชนิดของรางเลื่อนประตูอัตโนมัติ) เป็นส่วนสำคัญของระบบประตูอัตโนมัติ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ในชุดจะประกอบด้วยรางเลื่อนซึ่งภายในมีตัวควบคุม มอเตอร์ไฟฟ้า ชุดขับเคลื่อน
 3. เซนเซอร์ตรวจจับคน คืออุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับคนเพื่อใช้ในการเปิดประตูอัตโนมัติ
 4. เซนเซอร์กันหนีบ คืออุปกรณ์ที่จะใช้ตรวจจับคนในการปิดประตูอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการหนีบ
 5. อุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดอื่น ๆ อาจจะเป็นสวิตซ์ เครื่องอ่านบัตร เครื่องอ่านลายนิ้วมือ รีโมท โดยเราอาจใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการช่วยเพิ่มความสามารถของประตูอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบความปลอดภัยคือเข้าออกได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาติเท่านั้น
3. ชนิดของรางเลื่อนอัตโนมัติ
 1. ประตูอัตโนมัติแบบบานเลื่อน (Automatic Sliding Doors)
 2. ARM Brand : ARM 120 | ARM 150 | ARM 250 STANLEY Brand : SL-120 | SL-200
 3. ประตูอัตโนมัติแบบบานสวิง (Automatic Swing Doors)
 4. ARM Brand : ARM 100 | ARM 160
 5. ประตูอัตโนมัติแบบบานซ้อน (Automatic Telescopic Doors)
 6. ARM Brand : ARM-TE2 & ARM-TE4 STANLEY Brand : SL-TE2 & SL-TE4
 7. ประตูอัตโนมัติแบบสูญญากาศ (Automatic Hermetic Doors)
 8. STANLEY Brand : STANLEY Hermetic Doors
Download เอกสารประกอบเพิ่มเติม >> ARM Automatic Door Brocure

VDO แนะนำการทำงานของประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ
VDO แนะนำการทำงานของประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ
VDO ตัวอย่างหน้างานติดตั้งประตูอัตโนมัติบานเลื่อน ซุ้มประตูแปลกๆ สวยๆ VDO ตัวอย่างหน้างานติดตั้งประตูอัตโนมัติบานเลื่อน ซุ้มประตูแปลกๆ สวยๆ

คำถาม และคำตอบ (Q&A)

Q. ประตูอัตโนมัติสามารถติดตั้งที่ไหนบ้าง
A. คุณสามารถติดตั้งมันได้ในทุกที่ที่คุณต้องการ เพราะมันจะช่วยเพิ่มความสะดวกสะบาย และความปลอดภัยให้กับคุณ

Q. ประตูอัตโนมัติชนิดไหนถึงจะเหมาะกับคุณ
A. ชนิดของประตูอัตโนมัติที่เหมาะสมนั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะหน้างาน โดยต้องสิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือ น้ำหนักบาน ขนาดพื้นที่ และตำแหน่งของการติดตั้งเป็นสำคัญ

Q. เหตุใดคุณจึงควรเลือกติดตั้งประตูอัตโนมัติกับเรา
A. เพราะบริษัทของเราประกอบไปด้วยช่างเทคนิคมืออาชีพ และคอยควบคุมงานโดยวิศกรที่มีประสบการณ์ อีกทั้งยังรับตั้งตั้งระบบ Access Control ที่จะช่วยให้บานประตูอัตโนมัติของคุณปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าบานประตูออกมาปลอดภัย สวยงาม และครบจบในที่เดียว
ขอใบเสนอราคา
ชื่อนามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
WORKPLACE & OFFICE TOURS
เข้าชมสินค้าบริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น ผ่าน Virtual Tourสงวนลิขสิทธิ์ © 2024
บริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด